باز ماندن زبان از یاد الله

اولین زنجیر شیطان که با آن انسان را به قید و بند می‌کشد، باز داشتن زبان او از یاد الله است، زیرا هرگاه زبان انسان

[از یاد الله] بسته شد، اعضای دیگر بدن نیز تسلیم شیطان می‌شود:

﴿اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ…﴾

[مجادله: ۱۹]

«شیطان بر آنان چیره شده و الله را از یادشان برده است».

مقاله پیشنهادی

مفهوم خُلق عظیم:

مفهوم خُلق عظیم: الله در توصیف پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ﴿وَإِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ …