ای آنکه تخلف و غیبتت در محضر پروردگارت به طول انجامیده

امام ابن القیم رحمه اللّٰه تعالی:
(( غاب الهدهد عن سلیمان ساعه فتوعده فیا من أطال الغیبه عن ربه هل أمنت غضبه تخلف الثلاثه عن الرسول فی غزوه واحده فجرى لهم ما سمعت فکیف بمن عمره فی التخلف عنه.))
[ بدائع الفوائد۳_۲۲۸ ] هدهد ساعتی از محضر سلیمان غیبت کرد؛ پس سلیمان وعده سختی به او داد. ای آنکه تخلف و غیبتت در محضر پروردگارت به طول انجامیده آیا واقعا از خشم خدای سبحانه و تعالیٰ در امانی؟!! سه صحابی تنها از مشارکت با پیامبر در یک غزوه تخلف کردند، و حتما شنیدی که چه بر سر آنان آمد. پس حال و وضع آنکه تمامی عمرش را در تخلف از فرامین او صلیٰ اللّٰه علیه وسلم به سر برده چگونه است و چه وعده ای باید در انتظارش باشد؟!!”

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …