انفاق و کمک به طلبه‌‌ها

انس رضی الله عنه روایت می‌کند که: (در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم دو برادر بودند که یکی به خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌آمد و دیگری کار می‌کرد، برادری که کار می‌کرد از برادر خویش به رسول الله صلی الله علیه وسلم شکوه نمود. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: شاید تو به خاطر برادرت روزی داده می‌شوی).[۱]

[۱]. صحیح: ترمذی (ش:۲۳۴۵).

مقاله پیشنهادی

هدف از کار کردن و رزق حلال به دست آوردن

فرد مسلمان هرکاری که می‌‌‌‌کند، هدفش این باشد که به فرمان و حکم الهی عمل …