امید بخش ترین پیام اللّه

با نیکی کردن…

بدی ها را از بین ببریم.!
«با نیکی کردن و خوبی کردن گناهان خود را مثل پاک کنی که اثر مداد رو پاک میکند..!»

اللّهﷻ می فرماید:
{إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئات}.

«همانا نیکی ها بدی ها را از بین میبرند». هود۴۱۱

قلبها آرام نمی گیرد مگر با ذکر الله

وقتی برایت مشکلی پیش آمد غمگین مباش و تا می تونی ذکر الله بگو دستهایت را بلند کن و بگو یا الله

{إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ}.
تنها تو را می پرستیم؛ و تنها از تو یاری می جوییم.)

وقتی سختیها زیاد شدن نا امید نشو

{لَا تَقْنَطـوا مِن رَّحْمَهِ الــلَّـه}
از رحــمــت الـلّـه نـاامید مباش
(زمر/۵۳)

وعده خدا حق است
{اُجـیـبُ دَعْوَهَالـدّاعِ}
دعای دعا کننده را هنگامی
که مرا بخواند اجابت می کنم.
(بقره/۱۸۶)

مقاله پیشنهادی

پروردگار شما می‌گوید که: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم»!

پروردگار شما می‌گوید که: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم»! نزدیک‌ترین راه برای کسب …