امام حسن و قلب

امام حسن رضى الله عنه مى فرماید :

بنـده وقتـی کار نیکی انجام می دهد قلبش نورانی و بدنش قدرتمند می شود ،

و هنگامی که کار ناپسندی انجام مى دهد قلبش تاریک و بدنش ناتوان می شود…

 

[ ابن أبی شیبه فی المصنف : ۳۶۳۴۳ ]

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …