السبکی به سوی عمل کردن به حدیث دعوت می‌کند

 

شیخ حافظ الدین السبکی – رحمه الله – به گونه‌ای دیگر که ابن الصلاح آن را بیان نکرده موضوع مورد نظر را مطرح می‌کند بدین صورت که هر گاه شخص مسلمانی کسی را پیدا نکرد که به حدیث مورد نظر او عمل کرده باشد باید چه کار بکند؟ سبکی در جواب این سوال می‌گوید: «معتقدم که باید از حدیث تبعیّت کند و خود را پیش چشم پیامبر فرض کند که این حدیث را از او شنیده است آیا می‌تواند به آن عمل نکند و آن را پشت سر گذارد؟ به خدا قسم که نمی‌تواند، لذا هر کس به اندازه توانایی درک و فهم خود از احادیث مکلف و موظف به عمل کردن به آن است.[۱]

پس باتوجه به تمام مسائلی که مطرح شد، می‌بینی که التزام مردم به یکی از مذاهب در تمامی مسائل، کاری است که مقلّدان متعصب بوجود آورده‌اند، امامان مجتهد نه به آن امر کرده‌اند و نه به آن اقرار کرده‌اند، بلکه روش و طریقه تمامی امامان مجتهد با این عقیده و نظر و عمل مخالف است.

۲- صفه صلاه النبی ،ص۳۱٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …