اقرار امام احمد رحمه الله به ترک گفته‌های او اگر مخالف با کتاب (قرآن) و سنّت (احادیث) باشد

امام احمد- رحمه الله – می‌فر ماید: «ازمن و از امام مالک و امام شافعی و امام اوزاعی و الثوری تقلید نکنید و از چیزی پیروی کنید و احکام و دستورات خود را از جایی بگیرید که آنان بدست آورده‌اند».

همچنین می‌فرماید: «هر کس که حدیث رسول اکرمص را رد یا انکار کند، و دچار هلاکت و بدبختی می‌شود»([۱]). ای برادر این‌ها اقوال و گفته‌های واضح امامان بخصوص امامان اربعه –رضوان الله علیهم- هستند و همگی آن‌ها یک چیز را ثابت می‌کنند و آن تمسک جستن به کتاب و سنّت رسول اللهص و ترک آنچه را که مخالف با این دو اصل می‌باشد، و نهی از تقلید آنان بدون علم و آگاهی برای کسی که می‌تواند دلایل احکامات و اجتهادات آنان را بشناسدیا بداند.

[۱]– صفه الصلاه، ص ۳۴٫

مقاله پیشنهادی

شرایط علّت (۲- علّت وصفی منضبط باشد)

منظور این است که وصف مشخص باشد، یعنی حقیقت معین و مشخصی داشته باشد که …