اعمال ماه محرم بخصوص روزهای تاسوعا و عاشورا دربین اهل سنت

اعمال ماه محرم بخصوص روزهای تاسوعا و عاشورا دربین اهل سنت چه چیزهایی هستند (یعنی چه اعمالی انجام میدهند) آیا مراسمات خاصی دارند؟

 

الحمدلله،

 

اساس واصول عبادت از دیدگاه اهل سنت بر دو محور مهم وآنهم کتاب وسنت پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم می باشد.

 

هر عبادت ومراسمی که در آن دو یافت شد جایز بوده  و در غیر اینصورت آن  عمل عبادت که بشمار نمی رود هیچ بلکه بدعت وخرافات وساختگی بوده وبر فاعل آن گناه نوشته می شود .

پس از این مقدمه فکر کنم پاسخ شما روشن شده باشد :

 

وآنهم در سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم آمده است : زمانیکه ایشان پس از هجرت وارد مدینه شدند مشاهده کردند که یهودیان روزه می گیرند ، از علت روزه گرفتنشان پرسید گفتند چون در این روز پروردگار حضرت موسی را از چنگ فرعون نجات داد  برای شکرانه این روز روزه می گیریم رسول خدا صلی الله علیه وسلم پس از آن فرمود : ما مسلمانان به حضرت موسی نزدیکتر از شما هستیم ما آن روز را روزه می گیریم واگر تا سال آینده عمری باقی ماند روز قبل از آن یعنی تاسوعا را هم روزه می گیرم.

 

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …