اعتراف صریح محمد تقی مجلسی به تحریف قرآن نزد شیعه

والظاهر أن لعنهم فی القرآن کان صریحا فأسقطهم عنه الثلاثه کما روی أن کلینی والکشی و غیرهما فی الصحی عن بزنطی قال: دفع الی ابوالحسن الرضا(ص) مصحفاً و قال: ((لا تنظر فیه)) ففتحته فقرأت فیه: ((لم یکن الذین کفروا)) فوجدت فیها اسم سبعین رجلاً من قریش بأسمائهم أسماء آبائهم قال: فبعث إلی: ابعث لی بالمصحف ، و فی کش: ثم نسیت أسماءهم.

شرح الصحیفه السجادیه لمحمد تقی المجلسی ص٧٨.

ترجمه: وظاهراً بر لعن آن سه نفر(ابوبکر و عمر و عثمان) در قران به صراحت آمده ولی از قرآن حذف شده است. همانطور که کلینی و کشی و غیره روایت کردند ، در روایت صحیح از بزنطی که گفت: برای ابوالحسن الرضا مصحفی فرستاده شد و گفت: داخل آن را نگاه نکن، ولی من آن را باز کردم و خوندم که نوشته شده : لم یکن الذین کفروا(کسانی که از کفرشان دست بردار نبودند) .
و بعد دیدم هفتاد نفر از قریش با اسم خود و اسم پدران آنها نوشته شده و گفت: برای من(شخصی را) بیاور که برایم مصحف را بیاورد.
(چنانچه)در کش(منظور کتاب رجال الکشی) ولی بعدا اسم های ذکر شده را فراموش کردم.

و جالب است طبق این اعتراف عالم بزرگ شیعه لعن ابوبکر و عمر و عثمان و هفتاد نفر دیگر همراه با اسامی پدرانشان در قرآن آمده بوده اما هم اکنون حذف شده و در مصحف ائمه شیعه که هم اکنون نزد امام زمان شیعه هست وجود دارد!

مقاله پیشنهادی

حکم روزه گرفتن در روز عاشورا نزد اهل سنت و تشیع چگونه است؟

الحمدلله، ظاهرا در مذهب تشیع روزه گرفتن در روز عاشورا حرام است. ولی در اهل …