اسلام و برده داری

 

۴۲۱۲۳۹۶۲۲_۱۶۷۸۳_۹۵۸۸۹۳۶۶۱۶۰۲۴۹۰۵۳۹۱

 

نویسنده: محمد قطب

مترجم: عبدالباسط عیسی زاده

فرمت: PDF

صفحات:۲۴

 

 

 

 

 

 

 

pdfاسلام وبرده داری

 

 

 

چکیده:

 

اسلام در آغاز به تغییر رفتار با بردگان پرداخت و تعامل نیک را سرلوحه ی رفتار مسلمانان قرار داد. هیچ چیزی مانند رفتار نیک به روان نامتعادل بردگان تعادل، توازن و اعتبار نمی بخشد. در نتیجه بردگان احساس شخصیت انسانی، کرامت و ارزش ذاتی کرده و طعم آزادی را خواهند چشید و همچون بردگان آزاد شده ی آمریکا از آن فرار نخواهد کرد، اسلام در تعامل و رفتار پسندیده با بردگان و بازگرداندن شخصیت و جایگاه انسانی به آنان به درجه ی عجیبی رسیده بود که نمونه هایی از آن شامل آیات قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را در صفحات پیشین برای شما ذکر کردیم، در اینجا چند مثال دیگر را در زمینه ی این اقدامات عملی برای شما بازگو می کنیم.

 

 

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw