اسرار پشت پرده ى اقدامات تحریک آمیز پاپ علیه اسلام

در یک اقدام تحریک آمیز جدیدى علیه اسلام، بندیکت شانزدهم پاپ رم، طی مراسم عشاء ربانی عید پاک سال ۲۰۰۸، در جلو همه جهانیان، اقدام به تعمید یک مصری مهاجر بنام مجدی علّام نمود. حقیقتا توصیف این اقدام به “تحریک آمیز” از خودم نیست، بلکه از مجله امریکایی نیوزویک است که در تاریخ ۸/۴/۲۰۰۸ با تیتر “مسیحیان جنجالی ومیانه روی اسلامی” آنرا تحریک آمیز خواند، همچنین مجله واشنگتن پست در شماره آوریل ۲۰۰۸ یادآور شد که این اقدام موجب تشدید تنش بین واتیکان و جهان اسلام خواهد شد.

اوسرواتوری رومانو”OSSERVATORE ROMANO” مجله رسمی واتیکان در توضیح این ماجرا گفت:” تعمید مجدی علام آزادی دینی را بصورتی آرام وآشکار تشدید نمود” سپس خاطرنشان نمودند که بندیکت نمی دانسته که این اقدام موجب خشم مسلمانان می شود، درست مانند دوسال پیش که پاپ در آلمان سخنرانی تحریک آمیزی را بر علیه مسلمانان ایراد نمود، وگفت که نمی دانسته که رسانه ها، آن رویداد را به تصویر مى کشند.(مثل اینکه با دوربین مخفی از او فیلم گرفته اند!!)

البته این اولین اهانت بندیکت نیست، سخنرانی تحریک آمیز دو سال پیشش -سال ۲۰۰۶- بر علیه اسلام را همه بیاد دارند، که اسلام را به خشونت و بی منطقی متهم کرد!! پس از آن در آغاز سال ۲۰۰۷ در جلسه وزیران واتیکان، از مسلمانان خواست تا مانند مسیحیان، اسلام را با وارد کردن فلسفه یونانی، تغییر دهند.

پیشینه بندیکت قبل از رسیدن به مقام پاپی

پاپ که نام اصلی اش “جوزف راتزینگر” است، از پدری که در پلیس “باواریا” بعنوان افسر، خدمت می کرد، واز مادری بنام “ماریا” که پیشخدمت یک مشروب‌ فروشی بود، در آلمان متولد شد. وی بعنوان استاد الهیات در چند دانشگاه آلمانی تدریس کرد، که به نظرات تندروانه اش شهرت پیدا نمود، تا آنجا که دانشجویانش به او لقب ” کاردینال زره پوش” دادند. سپس در سلسله مراتب کهنوت تا آنجا پیش رفت، که یکی از نزدیکان پاپ سابق گردید. در سال ۱۹۸۱م بعنوان رئیس کمیته ی”عقیده أدیان” انتخاب شد(نام معاصر با نام بدآوازه دادگاههای تفتیش عقاید در قرون وسطی)، وبدین ترتیب لقب “بازرس بزرگ”(۱) را احراز نمود، واو بود که پاپ سابق را برای سرکوب جنبش ” لاهوت آزادیبخش” در آمریکای جنوبی (که جنبشی طرفدار فقرا بود) تحریک نمود(۲).

موضعگیریهای پاپ در مقابل اسلام

واقعیت این است که موضعکیریهای منفی بندیکت در قبال اسلام با نشستن او بر کرسی پاپی در رم شروع نشد، چرا که او در پشت موضعگیریهای منفی پاپ سابق؛ ژان پل دوم علیه اسلام نیز قرار دارد، بخصوص تبرئه یهود از خون مسیح علیه السلام (در مجمع واتیکانی ۱۹۶۵م- مترجم).

همچنین اظهاراتی مانند:”ترکیه بر اسلام استوار شده است، و همچنان به آن پایبند است”- لذا بندیکت با انضمام ترکیه به اتحادیه اروپا مخالف است- یا:”اروپا یک قاره فرهنگی است، و نه قاره جغرافی” یا: “همزمان با غفلت اروپا از ریشه های مسیحی اش، بیداری اسلامی در حال رشد است” که با این اظهارات قصد دارد اروپا را از اسلام بترساند.

این نوع موضعگیریها نه فقط شامل اسلام، بلکه شامل هر گرایش غیر کاتولیکی می شود، ولو اینکه مسیحی باشد. مثلا در باره فرقه های دیگر مسیحیت می گوید:”بنظر من آنها در مقایسه با کسانی که همه راههای نجات در کلیسا را در اختیار دارند، موضع ضعیف و خطرناکی دارند… کلیسای آنها به معنای کلمه، کلیسا نیست”.تا آنجا که او کاتولیکها را به دو گروه تقسیم نمود: مؤمنین واقعی، وکاتولیکهایی که فقط به برخی از عناصر ایمان پایبندند.

چرا إهانت؟

همانطور که گفتیم، این اولین بار نیست، که بندیکت اهانت می کند، و آخرین بار هم نخواهد بود، بلکه قبلا هم اهانتهای متعددی اتفاق افتاده است، مانند: انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز دانمارکی، نمایش فیلم فتنه توسط نماینده پارلمان هلند… ولی چرا توهین؟ وچرا این اهانتها با هم همزمان شده است؟ آیا با هم هماهنگی کرده اند؟

جواب این سؤال را می توانیم از اینجا پیدا کنیم:

۱-”جیمز پتراس” استاذ جامعه شناس امریکایی در کتاب ارزشمند” سلطه اسرائیل بر ایالات متحده” می گوید:”بی ارزش نمودن مقدسات، مقدمه ی تلاشهایی است که در صدد است تا مجموعه نوینی از باورها را با هدف استثمار و استعمار بیشتر، بر جامعه تحمیل کند.” (۳) بعبارت دیگر دشمنان در غرب می خواهند با توهین به مقدسات، ما را محاصره نمایند، تا به این توهینها خوبگیریم، وآنها از این طریق، بوسیله مزدوران خود در میان ما بتوانند، اندیشه وفرهنگ غربی را جایگزین فرهنگ ما نمایند. مانند قبول همجنس بازی، وروابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، بطوری که یک چهارم نوجوانان ما مبتلا به بیماریهای مسری گردند،(۴) ویا شبکه هایی از روسپیان ۱۳ ساله داشته باشیم!! (۵) یا آنطور که از جامعه امریکا میخوانیم، مردی را ببینیم که بچه در شکم دارد.بعلاوه با این کار می توانند فرهنگ جهاد و شهادت طلبی را در میان ما سرکوب کنند، وغرب بدون کوچکترین مقاومتی بر ما چیره شود.

گراهام فولر(۶) در مقاله ای بعنوان:”جهانی بدون اسلام” در مجله” Foreign Policy ” میگوید:”در جهانی بدون اسلام، برای امپریالیست غرب آسانتر خواهد بود تا خاورمیانه وآسیا را تقسیم نماید، با آنها بجنگد، وبر آنها تسلط یابد”.

رد تعمید مجدی علام

واقعیت این است که این رد چند بُعد دارد:

نخست: جنجال و هیاهوی تبلیغاتی

اگر مجدی علام واقعا از روی قناعت قلبی مسیحی شده است، چرا بندیکت بدور از جنجال و هیاهو تعمید او را در کلیسا انجام نداد؟ چرا پاپ رم شخصاً این کار را کرد؟ اسقف پل هیندر(یکی از کسانی که در این مراسم حاضر بود) گفت:” مسیحیان محلی در هنگام مراسم عشاء ربانی عید پاک، پاپ را به کناری کشیدند، واز او پرسیدند، که چرا لازم است تعمید به این شکل غیر معمول انجام گیرد؟” اگر منظور تحریک وثبت امتیاز نبود، پس این جنجال وهیاهو برای چه بود؟ جالب است که واتیکان پس از این نمایش(show) ، به از سرگیری گفتگو فرا خواند.

دوم: تاریخ مجدی علام

مادر مجدی علام در قاهره در خانه یکی از ایتالیاییها کار می کرد، آنها از فرزند او “مجدی” مواظبت کردند، ودر “روض الفرج” وارد آموزشکده متوسطه ایتالیاییها شد. پیش از این و در سال ۱۹۶۷م، زمانیکه مجدی تنها ۱۵ سال داشت، با یک دختر جوان اسرائیلی آشنا گردید،(۷) وبدین خاطر به جاسوسی بنفع اسرائیل متهم شد. در سن ۲۰ سالگی به ایتالیا رفت، و در یک روزنامه ی ایتالیایی شروع به نوشتن نمود، و از آن طریق به اسلام حمله کرد، وتا آنجا پیش رفت که سمت معاون سردبیر روزنامه ی” کوریری دیلا سیرا” نائل گشت.با یک خانم ایتالیایی ازدواج کرد، واز او صاحب ۳فرزند شد، که همه آنها کاتولیک هستند. سپس شروع به ستایش از دولت اسرائیل کرد، وعزم خود را جزم نمود تا کتابی را بنام “زنده باد اسرائیل” Viva Israel تألیف نماید (هنوز منتشر نشده است) در سال ۲۰۰۶م مجدی علام مبلغ یک ملیون دلار(۸) بعنوان جایزه “دان دیوید” از اسرائیل دریافت نمود. این است مجدی علام جاسوس فرصت طلب، نیمچه باسواد، بی اصل ونسب.

سوم: مسلمانان مرتد در غرب غالبا نخاله ها هستند

همانطور که دیدیم، شخصیت این روزنامه نگاری که او را مشهورترین روزنامه نگار توصیف نمودند، شخصیتی است مجهول، کم سواد، وفرصت طلب.

کسانی هم که پیرو خط او بوده اند، نیز چنینند، مثلا:

* کارلوس منعم : رئیس جمهور پیشین آرژانتین، اسلام را رها کرد، وکاتولیک شد، زیرا که بر اساس قانون اساسی آرژانتین، رئیس جمهور باید کاتولیک باشد.

* أیان هرسی: نماینده زن ملحد پارلمان هلند، یک پناهنده سومالیایى بود که بدنبال جا و لقمه نانی می گشت.
* وفاء سلطان: زنی که به فحاشی علیه اسلام شهرت دارد، از کشورش سوریه خارج شد، وکسی را نیافت تا غذای او و دخترانش را تأمین کند مگر در غرب.

* نونی درویش: “حرکت ژولای” در مصر ثروت او وخانواده اش را مصادره کرد، لذا به غرب رفت، واز هر چیز شرقی کینه بدل گرفت.

* محمد حجازی: شهروند مصری که بخاطر اثبات رسمی میسحیتش، جنجال زیادی را براه انداخت، کسی بود که سر اطرافیان خود را شیره می مالید، تا اجاره خانه اش را برایش پرداخت کنند، تا اینکه جهتی را پیدا کرد که اجاره اش را پرداخت نماید.

اینها نمونه ای از کسانی هستند که مرتد می شوند، از جاهلان گرفته تا فرصت طلبان، تا بی بندوباران. وفراموش نکنیم که ۱۰۳ کودک چادی مسلمان توسط سازمان خیریه فرانسوی “أرش دو زوی” ربوده شدند، تا مسیحی شوند، و یا بصورت برده بفروش برسند(۹)، درست مانند کودکان بوسنی بعد از جنگ.

* البته نباید از مسلمانانی که در افریقا و آسیا بخاطر فقر و تنگدستی میسحی شده اند، غافل شویم، بویژه اینکه بوش کوچک بشدت با سازمانهای خیریه اسلامی در این دوقاره مبارزه می کند، تا سازمانهای خیریه تبشیری(مسیحی) را جایگزین آنها نماید. واتفاقی که برای مؤسسه خیریه حرمین افتاد، مصداق همین است. این در حالی است که بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی وزارت خارجه امریکا، همزمان سعی می شود تا نقش انجمنهای خیریه دینی مسیحی، در مبارزه با ایدز در افریقا(۱۰)، بزرگ جلوه داده شود.

چهارم: کسانی که در غرب مسلمان می شوند، غالبا نخبه ها هستند

پیش از اینکه در باره نوع افرادی که در غرب مسلمان می شوند، صحبت کنیم، خالی از لطف نیست که در باره سرعت انتشار اسلام سخن بگوییم:

* کوندولیزا رایس (که نمی توان او را اسلامدوست توصیف کرد) در اواخر سال ۲۰۰۷م اعلام نمود، که سرعت انتشار اسلام در امریکا، از همه ادیان بیشتر است، واین همان چیزی است که بیل کلینتون در اواخر دوران ریاست جمهوریش اظهار داشته بود.

* کانال مشهور “NBC” در سال ۲۰۰۷م فیلم مستندی را به نمایش گذاشت بعنوان:” سالیانه بیست هزار امریکایی مسلمان می شوند” (۱۱).

* تلوبزیون هلند در سال ۲۰۰۷م فیلم مستندی را به نمایش گذاشت بعنوان:”سرعت انتشار اسلام در بین جوانان آلمانی، از همه ادیان بیشتر است”(۱۲).

* مقاله ای به عنوان”چشم انداز اکثریت مسلمان در روسیه” از “دانیل پایپس” روزنامه نگار امریکایی بر روی انترنت. (۱۳).

* مقاله ای به عنوان”رشد اسلام در روسیه” در سال ۲۰۰۵م در روزنامه نیویورک تایمز(۱۴).

*در تابستان سال ۲۰۰۷م کانال تلویزیونی مشهور امریکایی”فوکس””FOX” که کانالی ضد اسلامی است، فیلم مستندی را به نمایش گذاشت بعنوان:”جوانان مسیحی امریکا مسلمان می شوند” Americans Youth Christian Turning To ISLAM

اما نوع کسانی که مسلمان می شوند:

برای نمونه اشاره می کنیم به کسانی مثل:” کیث إلیسون” عضو گنگره امریکا، ” مراد هوفمان ” سفیر سابق آلمان در مراکش، “یوسف إستس ” مبلغ مسیحی امریکایی سابق، ” عمر بونگو ” رئیس جمهور گابن،” کیث مور ” جنین شناس امریکایی، “موریس بوکای” عضو آکادمی‌ علوم فرانسه،” روژه گارودی “فیلسوف فرانسوی،” ألکساندر لیتفیننکو ” عضو سازمان اطلاعات روسیه،(کشته شد) “محمد وب” کنسول پیشین امریکا در فلیپین، “یوسف إسلام ” ( کات ستیفنز )، خواننده مشهور انگلیسی، مایکل جاکسون وبرادرش؛ خواننده سیاهپوست امریکایی ، “أنیلکا “,فوتبالیست مشهور فرانسوی، ” فرانک ریبرِّی “، فوتبالیست مشهور تر فرانسوی، “فیلیپ تراوسی “،مربی فوتبال مشهور فرانسوی، ” محمد على کلی “،بوکس باز مشهور امریکایی و خانم”إنگرید ماتسون” عضو اکادمی‌ علوم کانادا، و بسیاری دیگر که می توان برای این منظور به دائره المعارف Wikipedia مراجعه نمود(۱۵).

ملاحظه می شود که غرب نخبه هایش را برای مسلمانان می فرستد، در حالی از مسلمانان نخاله هایش را می گیرد.

پنجم: مشکلات عدیده فراروی بندیکت ودین کاتولیک

انسان واقعا تعجب می کند، وقتی به مشکلاتی پی می برد، که بندیکت و دینش را محاصره کرده است،… واقعا این مرد چرا به اسلام حمله می کند، وبرای مشکلات خود چاره ای نمی اندیشد؛ مشکلاتی از قبیل:

۱-گسترش اسلام در میان کاتولیکها و عموم مسیحیان، بویژه در اروپا تا آنجا که:

* یک سوم جمعیت “بروکسل” (پایتخت بلژیک)مسلمان است، وانتظار می رود در بیست سال آینده، مسلمانان به أکثریت تبدیل شوند.

* در حال حاضر یک چهارم جمعیت موسکو مسلمان است، وانتظار می رود در سال ۲۰۵۰ میلادی مسلمانان به اکثریت تبدیل شوند.

* طی سی سال آینده اکثریت جمعیت هلند و فرانسه را مسلمانان تشکیل خواهند داد.(در حال حاضر ۱۰% جمعیت ۶۰ ملیونی فرانسه را مسلمانان تشکیل می دهند – مترجم)

* سالیانه چهار هزار آلمانی مسلمان می شوند.

* گسترش اسلام در میان سرخ پوستان در مکزیک.

* دو سال پیش یک راهب مسیحی در اعتراض به گسترش اسلام در اروپا، و عدم واکنش کلیسا در مقابل آن، خود را بآتش کشید. باهمه اینها، روند وحشتناک رو به کاهش  باروری در بین کاتولیکها،- بخصوص در ایتالیا و اسپانیا- مزید بر علت شده است.

۲- ضربه هایی که روحانیون تجددطلب به مسیحیت وارد می کنند مانند “سمینار مسیح” Jesus Seminar” که معتقد است، ۸۰% انجیلها صحیح نیستند… ویا وثیقه اسقفهای کاتولیک انگلستان در سال ۲۰۰۵، که به تحریف کتاب مقدس اعتراف دارد. (۱۶)

۳- ضربه هایی که لیبرالهای غربی به مسیحیت وارد می کنند: شاید قویترین این ضربه ها انتشار داستان و فیلم “رمز داوینچی” بود… ویا کشف انجیل یهودا که اعتقاد به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح وعقیده ی منجی را زیر و رو می کند….وأخیرا فیلم امریکایی ضد کلیسایی نویسنده ملحد انگلیسی (پلمن) بنام ” Golden Compass”.(قطب نمای طلایی)

۴- رسواییهای جنسی راهبان مسیحی که بندیکت معتقد است که یک توطئه برنامه ریزی شده است، مثلا اسقف همجنس باز ایالت “ماساچوست” در امریکا، و یا کاهن استرالیایی که با دو دخترش، بمدت ده سال رابطه جنسی داشت، ویا رئیس یکی از کمیته های واتیکان(المونسنیور “ستینیکو”)که تلویزیون ایتالیا، فیلمی که مخفیانه از او گرفته شده بود، نشان داد، و او در آن فیلم جوانی را اغفال می کند و به او می گوید:”فرزندم! همجنس بازی گناه نیست”سپس تهدید می کند که باند همجنسبازان در واتیکان را رسوا نماید!!(۱۷) حتی کانال مشهور بی بی سی در سال ۲۰۰۶ م فیلم مستندی تهیه کرد بعنوان:”جنایتهای جنسی در واتیکان”(۱۸) وچه کسی فراموش می کند، که کلیسای کاتولیک در امریکا، در پی حکم دادگاه، مبنی بر جبران خسارت به کودکانی که راهبان مسیحی به آنها تجاوز جنسی کرده بودند، مجبور شد دهها ملیون دلار جریمه پرداخت کند.

شگفت آور این است که بنا به گزارش روزنامه ایتالیایی “پانوراما “در تاریخ ۱/۶/۲۰۰۶، بندیکت نه تنها این حادثه را نادیده گرفت، بلکه هنگامی که در جریان این حقایق قرار گرفت، عمدا آنرا پنهان نمود حتی قبل از اینکه پاپ رم بشود.

۵- ملحد شدن بسیاری از کشیشان و راهبان: شاید مشهورترین آنها بمب الحاد “مادر ترزا” ی معروف بود، که قبل از مرگش ملحد شد، وپایگاه اینترنتی روزنامه تایمز http://www.timesonline.co.uk/ در تاریخ ۲۴/۸/۲۰۰۷ این خبر را منتشر کرد. ویا الحاد “بارت إرمان” عالم الهیات مشهور امریکایی، در کتابی بنام: ” مسیحیت گمشده” “lost Christianities “.

۶- باج خواهیهای یهود: روشن است که این مرد تحت فشار باج خواهیهای یهود قرار دارد، چرا که در پشت تصمیم ژان پل دوم مبنی بر تبرئه یهود از خون مسیح قرار داشت، وقبلا رابطه واتیکان با اسرائیل را پایه گذاری نمود، وحتی بنا به گزارش روزنامه تایمز در تاریخ ۱۹/۱/۲۰۰۸، نماز مسیحیت را که از دیر باز خوانده می شود، تغییر داد، چون در آن نماز بدرگاه خدا دعا می شود، که یهودیان را از (تاریکی و کوری) به مسیحیت رهنمون کند. (۱۹)

حتی قضیه ای که ما در این مقاله در صدد آن هستیم (مسیحی کردن مجدی علام)، درست در راستای راضی کردن یهود قرار دارد، چرا که “علام” از سال ۱۹۶۷م، جاسوس قدیمی اسرائیل است.

آیا – آنطور که د. زینب عبد العزیز استادتاریخ تمدن می گوید- راز این باجگیری، تهدید یهود مبنی بر بیرون آوردن نسخه های خطی بحر المیت نیست،که منجر به بطلان مسیحیت می شود؟ (۸۵۰ طومار توراتی یافت شده در وادی قمران در کنار بحر المیت در سال ۱۹۴۷ م – مترجم)

وبدین ترتیب بندیکت با تعمید دادن “علام” امتیازی را علیه اسلام ثبت نکرد. اینکار او مطلقا پیروزی نیست، بلکه یک ورشکستگی خطرناک است، واگر این آخرین تیری باشد که بندیکت در تیردان دارد، بقول آن ضرب المثل مشهور عربی، باید گفت که” کوه آبستن شد، اما در نهایت موشی را زایید.”

منبع: دائره المعارف اعجاز علمی در قرآن وسنت
بقلم: استاد هشام طلبه پژوهشگر مسلمان مصری蜉蜉
برگردان: سیداحمد هاشمی

===========================
پانوشت ها:
(۱) مجله آمریکایی “نیوزویک” ص ۲۴ ، تاریخ ۳ / ۵ / ۲۰۰۵م.
(۲) همان منبع.
(۳) سلطه اسرائیل بر أیالات متحده ص ۲۹۹.
(۴) www.americainarabic.com ” رشد پدیده روسپیگری نوجوانان در امریکا”، وپژوهشی بعنوان: “یک نفر از هر چهار دختر نوجوان امریکایی به یک بیماری جنسی مبتلاست”.
(۵) همان منبع.
(۶) گراهام إی فولر ،معاون پیشین رئیس مسئول برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت در شورای اطلاعات ملی وابسته به سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) ودر حال حاضر استادیار تاریخ دانشگاه سایمون فریگر در ونکوور است.
,”A conversion in Italy: Magdi Cristiano Allam”WWW.telospress.com (۷)
WWW.CNN.com, Europe, “prominent Muslim becomes Catholic on Easter”. (۸)
WWW.Arabic.CNN.com (۹
WWW.Usinfo. State.gov – (۱۰
NBC News : ۲۰۰۰۰ Americans Convert To ISLAM Each Year – (۱۱)
WWW.Youtube.com.
Holland TV:ISLAM fastest growing Faith among Youth Germans- (۱۲)
WWW.Youtube.com
(۱۳) www.danielpipes.org / predicting on majority of islam in Russia
(۱۴) www.nytimes.com
(۱۵) list of converts to islam
(۱۶) www.islamonline.co.uk…catholic church no more swears by truth of the bible .
WWW.CNN.com / Europe . (۱۷)
WWW. bbc.co.uk / Sex Crimes and the Vatican. (۱۸)
www.Nytimes.com / vatican city: prayer on jews may change . (۱۹)

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw