ازدواج، اجر و پاداش دارد

ازدواج، اجر و پاداش دارد

پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند: «فِی بُضْعِ أَحَدِکُمْ صَدَقَهٌ»[۱]؛ «در همبستری هریک از شما [با زنش] صدقه است [و پاداش دارد].»

بسیاری از عالمان بیان کرده‌اند که ازدواج بهتر از انجام عبادات نافله است، زیرا ازدواج دارای مصالح و نتایج خوب فراوانی است.[۲]

[۱]– صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۱۰۰۶٫

[۲]– نک: حاشیه ابن عابدین، ص ۳۳؛ أحکام الزّواج، صص ۱۷- ۱۹٫

مقاله پیشنهادی

سنت در اصطلاح محدثین

سنت در اصطلاح محدثین: سنت مترادف با حدیث است؛ یعنی عبارتست از: هرآنچه که از …