ازدواج، اجر و پاداش دارد

ازدواج، اجر و پاداش دارد

پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند: «فِی بُضْعِ أَحَدِکُمْ صَدَقَهٌ»[۱]؛ «در همبستری هریک از شما [با زنش] صدقه است [و پاداش دارد].»

بسیاری از عالمان بیان کرده‌اند که ازدواج بهتر از انجام عبادات نافله است، زیرا ازدواج دارای مصالح و نتایج خوب فراوانی است.[۲]

[۱]– صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۱۰۰۶٫

[۲]– نک: حاشیه ابن عابدین، ص ۳۳؛ أحکام الزّواج، صص ۱۷- ۱۹٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …