ادله ی شرعی بر حجیت سنت نبوی

سنت نبوی دومین مصدر تشریع اسلامی است. و الله سبحانه و تعالی وحی را همان طور که برای قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل می کرد برای سنت هم نازل می کرد؛ که دلیل بر این ادعا این آیه قرآنی است که می فرماید: (و سخن از روی هوی نمی گوید* نیست این سخن جز آنچه بدو وحی می شود)

اما با این وجود فرقه های گمراهی وجود دارد که ادعای مسلمانی می کنند اما سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول ندارند. در نتیجه لازم می دانم که برای رد بر چنین فرقه هایی ادله ی شرعی که دلیل بر حجیت سنت نبوی است را در این مقاله بازگو کنم.

اولا: دلالت قرآن کریم بر حجیت سنت نبوی:

که آن از چند وجه است از جمله

الله سبحانه و تعالی می فرماید: (هر که از رسول الله اطاعت کند، از الله اطاعت کرده است).
طبق این آیه الله عزوجل اطاعت از رسولش را از جمله ی اطاعت از خودش قرار داده است.

سپس طاعتش را با طاعت از رسولش مقارنه کرده و فرموده: (ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله اطاعت کنید و از رسولش)

الله تعالی مردم را از مخالت با رسولش صلی الله علیه و سلم بر حذر داشته و وعده داده که عاقبت مخالفت با رسولش خلود در جهنم است. چنان که می فرماید: (پس کسانی که با فرمان او مخالفت می کنند ؛ باید بترسند از این که فتنه ای گریبان آنها را بگیرد، یا عذابی دردناک به آنها برسد!)

الله عزوجل طاعت از رسولش را از لوازم ایمان و مخالفت با آن را از علامات نفاق قرار داده است، چنان که می فرماید: (نه سوگند به پروردگارت که آنها ایمان نمی آورند، مگر اینکه در اختلافات خویش تو را داور قرار دهند، و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند)

الله سبحانه و تعالی به بندگانش دستور داده که به دعوت الله و رسولش پاسخ مثبت دهند؛ چنان که می فرماید: (ای کسانی که ایمان آورده اید! (دعوت) الله و پیامبر (او) را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی فرا می خواند که شما را حیات (وزندگی) می بخشد)

سپس الله تعالی دستور داده که در هنگام اختلاف، به الله و رسولش مراجعه کنید چنان که می فرماید: (و اگر درچیزی اختلاف کردید، آن را به الله و پیامبر باز گردانید)

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …