اجتناب از گریبان چاک کردن و خراشیدن چهره در هنگام عزاداری

ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺯﯾﻨﺐ ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﺍﯼ ﺧﻮﺍﻫﺮ ! ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺩﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ، ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﭼﺎﮎ ﻣﮑﻦ، ﭼﻬﺮﻩ ﺭﺍﻣﺨﺮﺍﺵ، ﻭ ﺩﺭﻣﺮﮒ ﻣﻦ ﻭﺍﻭﯾﻼ ﻣﮕﻮ.
ﻣﺴﺘﺪﺭﮎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺹ۴۵۲
ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ” ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ “۲۹۷

مقاله پیشنهادی

حکم روزه گرفتن در روز عاشورا نزد اهل سنت و تشیع چگونه است؟

الحمدلله، ظاهرا در مذهب تشیع روزه گرفتن در روز عاشورا حرام است. ولی در اهل …