ابن عقیل و وقت

ابن عقیل دانشمند بزرگی است که کتاب قطوری بنام فنون دارد که مشتمل بر هشتاد جلد کتاب است و خود او می‌گوید: وقتی نان می‌خوردم، روی نان آب می‌ریختم و به سرعت آن را می‌خوردم تا وقتم تلف نشود.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …