آیا کعبه را ابراهیم بنا کرد؟

جناب آقای دکتر می‌نویسد: «[قرآن] ساختن این بنا را به ابراهیم نسبت می‌دهد، درحالی‌که در هیچ‌یک از کتب تاریخی نمی‌توانید مدرکی بیابید که پای ابراهیم به مکه رسیده باشد. ابراهیم بار آخر به کنعان رسید و در آن‌جا فوت کرد و همان‌طوری که گفتیم هیچ‌گاه مکه را ندید. پس نگارش چنین آیات که جعل تاریخ است، در کتابی که می‌گویند پیام الله است، چه معنائی به همراه دارد؟ خود بگوئید!»(۱)
می‌گویم: چگونه آقای روزبهانی با چنین لهجه‌ای از ابراهیم علیه السلام و اتفاقات حیات ایشان سخن می‌گوید، حال آن‌که هیچ تاریخ متصلی از آن زمان وجود ندارد و هر چه که هست، ظنیات مؤرخین می‌باشد؟!
بر اساس قرآن کریم و احادیث صحیح مسلمانان، ابراهیم علیه السلام کعبه را بنا کرد و مسلمانان چنین نصوصی را پذیرفته‌اند و هیچ شکی در صحت آن ندارند. غیر مسلمانان نیز از طرفی نمی‌توانند این مسئله را انکار کنند، بلکه نهایتاً باید در پذیرش یا رد این مسئله توقف کنند، چرا که تاریخ معتبری از آن زمان در دست نیست که بتوان بر اساس آن حکم و بر قرآن کریم شبهه وارد کرد.
——————————–
۱. قرآن کلام محمد، ص ۶۳

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw