آیا می توان فدیه را به غیرمسلمانان داد؟

شخصی مریض بوده و نتوانسته روزه بگیرد و بر وی لازم شده که فدیه بدهد، آیا برای او جایز است که این فدیه (اطعام مسکین) را به غیر مسلمانان بدهد، زیرا او در کشوری غیر اسلامی مقیم است.

 

الحمدلله،

«اگر انسان در کشوری غیر اسلامی باشد و بر او اطعام (فدیه) واجب بود، اگر در آن کشور مسلمانانی که مستحق بودند پیدا شود پس باید آنها را غذا دهد (فدیه را به آنها دهد)، وگرنه آنرا به هر کشور مسلمان دیگری که مردم آنجا به این اطعام احتیاج دارند بفرستد». والله أعلم”

“مجموع فتاوی ابن عثیمین” فتاوی الصیام (۱۱۲) .

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …