آیا می توان شش روز روزه سنت ماه شوال را به نیت قضای رمضان روزه بود؟

آیا جایز است که شش روز ماه شوال را روزه باشم ولی نیت قضای روزه رمضان را که در حیض بودم را نیز بر آن داشته باشم، یعنی هم نیت روزه سنت شش روز شوال را داشته باشم و همزمان قضای روزه هایم را در آنروزها بگیرم؟

 

الحمدلله،

جایز نیست که قضای روزه رمضان را با شش روز روزه سنت ماه شوال جمع نمود و نمی توان با یک نیت هر دو را درنظر داشت، زیرا شش روز روزه ماه شوال خود مستقل هستند و بعد از رمضان می آیند که موجب کامل شدن روزه می شوند.

علامه ابن عثیمین رحمه الله می گوید: « کسی که در روز عرفه یا عاشورا روزه بگیرد درحالیکه قضای رمضان بر گردن وی است، روزه اش صحیح است اما اگر در آن روز نیت قضای رمضان بیاورد در اینصورت دو پاداش می گیرد: یکی پاداش روزه مستحب عرفه یا عاشورا و دیگری پاداش قضای روزه رمضان، البته این امر (یعنی دو پاداش) به نسبت روزه ی مستحب مطلق- که به روزه ی رمضان مرتبط نمی شود، است. ولی چون روزه ی شش روز از ماه شوال با رمضان مرتبط است و آن روزه ی شش روز جز با اتمام قضای رمضان بر وی مستحب نمی شود، در اینصورت اگر قبل از قضای رمضان آن شش روز را روزه بگیرد، ثواب قضای رمضان را نخواهد برد. بدلیل این فرموده ی پیامبر صلی الله علیه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فکأنما صام الدهر» روایت مسلم، یعنی: کسی که رمضان را روزه گرفته و به بدنبال آن شش روز از شوال را به آن پیوست کند، مانند آن است که یکسال روزه باشد. و آنچه معلوم است اینکه کسی که بر او قضای رمضان است نبایستی روزه دیگری بگیرد تا زمانیکه قضایش کامل می شود». “فتاوی الصیام” (۴۳۸).

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …