آیا مسافر می تواند در روز رمضان جماع کند؟ و کفاره لازم است؟

از علامه ابن عثیمین رحمه الله درباره مردی که در روز رمضان با همسرش جماع کرده درحالیکه آن مرد مسافر است پرسیده شد؟

 

الحمدلله،

جواب دادند: «ایرادی ندارد، زیرا برای مسافر جایز است که در رمضان (روزه نباشد و) بخورد و بنوشد و جماع کند، پس ایرادی بر وی نیست و کفاره ای هم لازم نیست، ولی بر او واجب است تا آنروز را قضا کند.

همچنین بر زن هم ایرادی وارد نیست، البته بشرطیکه او نیز مسافر باشد حال چه او در آنروز روزه باشد یا نباشد، اما اگر زن مسافر نباشد بلکه مقیم باشد، برای مرد جایز نیست که با زنش در وقت روزه فرض رمضان جماع کند (هرچند خودش مسافر باشد)، زیرا جماع با او موجب باطل شدن روزه زن می گردد و لذا بر زن واجب است که شوهرش را ممانعت کند». ” فتاوی الصیام” (۳۴۴).

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …