آیا مجاهدان می توانند در ماه رمضان روزه نباشند؟

آیا کسانی که با دشمن درحال جنگ هستند می توانند در رمضان روزه نباشند و بعدا آنرا قضاء نمایند؟

 

الحمدلله،

«اگر آنکسانی که با کفار می جنگند، مسافری هستند که نماز در آن قصر بشود؛ در آنصورت برای آنها جایز است که روزه نگیرند، و بعد از رمضان آنرا قضاء کنند.

اما اگر مسافر نباشند، یعنی کفار به دیارشان هجوم برده؛ در آنصورت کسی که می تواند ضمن جهاد روزه هم باشد پس روزه گرفتن بر وی واجب است، ولی کسی که نتواند همزمان هم روزه باشد و هم آنچه که در جهاد بر وی واجب است انجام دهد، برای وی جایز است روزه نگیرد و بعدا قضاء کند، یعنی آنروزهایی را که نگرفته بعد از پایان رمضان قضاء نماید».

اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والإفتاء .

“فتاوی إسلامیه” (۲/۱۴۱، ۱۴۲) .

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

ترک تیراندازی پس از یادگیری آن

در روایتی ز مسلم، ترک تیراندازی پس از یادگیری آن مورد نکوهش شدید واقع‌شده و …