آیا فاطمه رضی الله عنها صحابه را نفرین کرده است؟

لطفا در مورد این موضوع توضیح بدهید که شیعه میگوید (بر اساس نقل قاطع محدثان شیعه و سنی و ازجمله در – فصل الخطاب ، بخاری –مسند احمد بن حنبل – این حدیث آمده است : “هر کس دخترم فاطمه بر او خشمناک شود من بر او خشمناک می شوم و هر کس من بر او خشمناک شوم ، مورد خشم و غضب الهی قرار خواهد گرفت “و همچنین احادیث بیشماری که خود اهل سنت درمورد نارضایتی حضرت زهرا از خلفا نقل کرده اند که از آن جمله ابن قتیبه در الامامه و السیاسه ص ۱۴ می نویسد :” حضرت زهرا رو به عمر کردند و گفتند : به خدا سوگند من در هر نمازی تو را نفرین می کنم “.

الحمدلله،

در خصوص احادیث فضل فاطمه رضی الله عنها، باید دقت نمود که آیا احادیث ضعیف هستند یا صحیح، زیرا بسیاری در این میان دست به جعل احادیث در فضل اشخاصی می کنند تا مذهب خود را نصرت دهند و یا در مباحث خود به احادیث ضعیف که قاببل قبول نیستند استناد می کنند.مثلا همان روایتی که از ” ابن قتیبه” روایت شده است صحت ندارد و استناد بدان هیچ ارزشی ندارد و این روایت کذب و دروغ است.

و هرگز فاطمه رضی الله عنها با خلفا دشمنی نداشته است مگر اینکه اهل ضلالت چنین ادعایی کرده باشند تا مومنان را نسبت به جانشینان پیامبر صلی الله علیه وسلم متنفر کنند.

ابن قتیبــه الدینـوریاز علمای اهل سنت هست که شیعه به دروغ کتاب الامامه والسیاسه را منسوب به ایشان میدانند. و دلایلی است که انتساب این کتاب را به ابن قتیبه مردود می سازد:

۱- کسانی که ترجمه ابن قتیبه را نوشتند کتابی با این نام در میان مولفاتش ذکر نکردند
۲٫کتاب الامامه والسیاسه می گوید ابن قتیبه در دمشق بوده در حالی که ابن قتیبه از بغداد حتی برای رفتن به دینور خارج نشده.

۳- کتاب از ابی لیلی روایت می کند وابی لیلی در کوفه قاضی بوده در سال ۱۴۸هـ یعنی ۶۵ سال قبل از میلاد ابن قتیبه

۴-مولف کتاب روایت می کند فتح اندلس را از زبان یک زن که شاهد فتح بوده در حالی که فتح اندلس قبل از میلاد ابن قتیبه بوده به ۱۲۰سال

۵-مولف نقل می کند فتح مراکش توسط موسی بن نصیر در سال (۴۵۵هـ ) در حالی که ابن قتیبه در سال ۲۷۶هـ) وفات کرده.

۶٫مولف از علمای مصر بسیار نقل کرده درحالی که ابن قتیبه در عمرش در مصر نبوده.
کتب دیگری که اثبات کردند الامامه والسیاسه از ابن قتیبه نیست (محب الدین الخطیب در مقدمه کتاب ابن قتیبه (المیسر والقداح) ص ۲۶-۲۷

ولی حدیث اولی صحیح است.و این امر چیزی را برای اهل بدعت ثابت نمی کند زیرا هیچکدام از صحابه فاطمه رضی الله عنها را اذیت ننموده است.

به سوال کننده محترم و دیگرا توصیه می شود اگر در مسائل صحابه و خلفا و مبحث امامت سوالی دارند به سایت اسلام تکست (Islamtxt.net) مراجعه کنند.

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

شبهه مخالفان حدیث و آیه «در کتاب هیچ چیز را فرو نگذاشته‌ایم»

یکی دیگر از شبه‌هایی که مطرح می‌کنند فهم آن‌ها از فرموده‌‌ی خداوند و این آیه …