آیا شربت غرغره روزه را باطل می کند؟

آیا شربت غرغره روزه را باطل می کند؟

 

الحمدلله،

«اگر آنرا نبلعد روزه باطل نمی شود، اما نباید جز بهنگام نیاز و ضرورت آن کار (غرغره کردن) را انجام دهد، و اگر به حلق داخل نگردد روزه بوسیله آن (غرغره) باطل نمی شود».

فتاوی الشیخ ابن عثیمین ج/۱ ص/۵۱۴٫

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …