آیا حدیث یا ساریه الجبل وگفتن به زمین که آرام باش غلو در باره ی عمر نیست؟

 

 

پاسخگو: مجاهد دین

الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه؛ أما بعد

 

روایات  ساریه الجبل از چند طریقی روایت شده است که هیچ کدامشان به غیر از یک طریق، خالی از کذاب و وضاع و ضعیف الحدیث نیستند.

در سند این روایات افرادی  مانند ایوب بن خوط متروک الحدیث و سیف بن عمر کذاب ، واقدی کذاب ، و فرات بن السائب  جاعل و وضع کننده حدیث وجود دارد. تنها طریق ابن عجلان قوی است که در متن روایت آن تنها ندا دادن عمر رضی الله عنه  و شنیدن جیش صدای عمر را وجود دارد . و در این روایت چیز هایی که بیان کند اینکه عمر، حجاب بر او کنار زده شد و جیش را دید و حال و وضع جیش برای او آشکار شد، باطل و از خرافات صوفیه می باشد

 

پس اصل ماجرا صحت دارد و واقعا رخ داده است ، اما غلواتی که درباره این اتفاق انجام شده، همانند  اینکه عمر رضی الله عنه، جیش را دیده و خداوند حجاب را از چشمان وی برداشت و غیره، صحت ندارد. بلکه نهایت آنچه که اتفاق افتاده این است که در قلب عمر افتاد که وضعیت لشکری که فرستاده است وخیم است و باید به طرف کوه پنا ببرد و ندا داد ای ساریه به سوی کوه بروید که این اتفاق از جمله کرامات اولیاء الله می باشد و سیدنا عمر کسی است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم می فرماید اگر در امت من کسی بر او وحی می شد همانا او عمر بود، و چنین کراماتی برای سیدنا عمر رخ داده است.

 

اما درباره گفتن به زمین که آرام باش . در تفسیر فخر رازی آمده است:

وقعت الزلزله فی المدینه فضرب عمر الدره على الأرض وقال : اسکنی بإذن الله فسکنت وما حدثت الزلزله بالمدینه بعد ذلک .

روزی در مدینه زلزله  آمد و عمر شلاق خود را  بر زمین کوبید و گفت:  آرام باش به اذن خدا  زمین هم آرام شد بعد از آن،‌ در مدینه زلزله نیامد.

این روایت هیچ سندی ندارد و در هیچ یک از کتب حدیثی نقل نشده و برای آن سندی وجود ندارد ، پس از لحاظ حدیثی این روایت صحیح نمی باشد.

 

والله تعالی اعلم

 

مقاله پیشنهادی

درباره دعای زیارت عاشورا

اگر ریشه وتاریخچه زیارت موسوم به زیارت عاشورا را می دانید آنرا بیان فرمایید؟   …