آیا جایز است که رمضان را به نیت روزه نذر اداء کرد؟

آیا جایز است که رمضان را به نیت روزه نذر اداء کرد؟

 

الحمدلله،

اگر منظور از سوال این باشد که در ماه رمضان، روزه را با دو نیت (هم فریضه رمضان و هم روزه نذری) هر دو با هم جمع نمود، و یا ماه رمضان را فقط به نیت روزه نذری – برای کسانی که برای روزه نگرفتن فرض رمضان عذر شرعی دارند – روزه گرفت، این کار ناجایز است، چرا که ماه رمضان مخصوص روزه فریضه است و هیچ روزه دیگری با آن شریک و جمع نمی گردد و یا نمی توان رمضان را به زمانی برای انجام روزه های دیگر قرار داد.

امام نووی رحمه الله در ” شرح المهذب ” می گوید: «امام شافعی و اصحاب (شافعیه) رحمهم الله گفتند: رمضان مختص روزه رمضان است، و روزه ی غیر آن صحیح نیست (که در این ماه گرفته شود)، پس اگر کسی – چه مقیم باشد یا مسافر یا مریض – نیت روزه کفاره یا نذر یا قضاء کند و یا نیت روزه سنت یا روزه مطلق کند، نیتش صحیح نیست، و روزه اش هم نادرست است چه روزه ای که برایش نیت کرده و بجای روزه (فرض) رمضان هم مقبول نیست».

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

مقاله پیشنهادی

ترک تیراندازی پس از یادگیری آن

در روایتی ز مسلم، ترک تیراندازی پس از یادگیری آن مورد نکوهش شدید واقع‌شده و …