آیا بازی کردن یا شنا در دریا روزه را فاسد میکند یا مکروه است؟

آیا بازی کردن یا شنا در دریا روزه را فاسد میکند یا مکروه است؟ چه حکمی دارد لطفاً توضیح بدهید.

 

الحمدلله،

شنا یا بازی در دریا روزه را فاسد نمی کند و مکروه هم نیست، زیرا هیچ دلیلی بر فاسد شدن یا کراهت شنا برای روزه دار در شریعت وارد نشده است، و اصل بر حلال بودن است مگر آنکه دلیلی بر تحریم یا کراهیت وارد شود. فقط بعضی از علما گفته اند که مکروه است به این دلیل که ممکن است ندانسته اندکی آب وارد حلق روزه دار شود.

ولی به هر حال به دلیل عدم ورود هرگونه نصی درباره ممنوع بودن شنا برای روزه دار، نمی توان حکم به حرام یا مکروه بودن شنا برای روزه دار کرد، فقط باید مواظب باشد که در وقت شنا، آبی وارد جوف (حلق) او نشود.

در فتاوی هیئت دائمی افتاء امده که: «شنا کردن در روز رمضان جایز است، اما بر شناگر لازمست تا از دخول آب به جوف (حلقش) حفاظت کند».‏”فتاوی اللجنه الدائمه” (۱۰/۲۸۲) .

لطفا برای توضیحات بیشتر به فتوای (۱۷۲۴) مراجعه کنید.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …