آیا اعطای خون روزه را باطل می کند؟

آیا اعطای خون روزه را باطل می کند؟

 

الحمدلله،

حکم اعطای خون بر حکم حجامت مبتنی است.

و رأی مشهور (سلف) این بوده که حجامت روزه را باطل می‌کند و ابن تیمیه : همین قول را پذیرفته است.

و جمهور می‌گویند: حجامت روزه را باطل نمی‌کند.

و قول راجح بطلان روزه توسط حجامت است.

بر این اساس اعطای خون جایز نیست مگر در صورت ضرورت.

دادن (مقدار کمی) خون برای آزمایش:

این کار روزه را باطل نمی‌کند زیرا به مثابه حجامت نمی‌باشد. حجامت باعث تضعیف بدن می‌شود.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

منبع: کتاب ” المفطرات المعاصره”؛ شیخ دکتر: خالد بن علی مشیقح.‏

مقاله پیشنهادی

ترک تیراندازی پس از یادگیری آن

در روایتی ز مسلم، ترک تیراندازی پس از یادگیری آن مورد نکوهش شدید واقع‌شده و …