یکی از نشانه های ضعف ایمان این است که انسان چیزی بگوید که عمل نمی کند

خداوند متعال می فرماید:
{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (۲) کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (۳) [صف: ۲ – ۳].

یعنی: «ای اهل ایمان! چرا سخنی می گویید که خودتان به آن عمل نمی کنید؟ این که چیزی بگویید که به آن عمل نمی کنید، سبب خشم بزرگ خدا می گردد (و در نزد خدا گناه بزرگی محسوب می شود)».
قطعاً اینکه انسان چیزی بگوید و خود به آن عمل نکند، نوعی نفاق می باشد. هر کس عملش مطابق گفته هایش نباشد، نزد خدا و مردم نکوهیده است.

جهنّمیان نیز در آتش جهنّم به حقیقت کسانی پی می برند که در دنیا آنان را به نیکی ها فرا می خواندند و خود نیکی نمی کردند و یا از بدی ها باز می داشتند و خود مرتکب بدی می شدند.

مقاله پیشنهادی

آیا بزرگ‌ترین گناهان کبیره را به شما معرفی نکنم

ابی‌بکره، نفیع بن حارث از رسول عالی قدر اسلام صلی الله علیه وسلم روایت می‌کند که …