یکی از نشانه های بدعت

شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمودند :

«سخن گفتن درباره مردم باید از روی علم و عدالت باشد نه از روی جهل و ظلم چنانکه این حال اهل بدعت است»!

[والکلام على الناس یجب أن یکون بعلم وعدل لابجهل وظلم کحال أهل البدع..].

منهاج السنه النبویه (۴ / ١٨٣)

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …