گناه

بعضی از گذشتگان فرموده اند:
آدم علیه السلام به سبب تنها یک گناه از بهشت اخراج شد ولی امروز شما گناهان بسیاری انجام میدهید و درعین حال میخواهید با این اعمال و معصیات وارد بهشت شوید

آدم أخرج من الجنه بذنب واحد وأنتم تعملون الذنوب وتکثرون منها وتریدون أن تدخلوا بها الجنه !! .
[لطائف المعارف لابن رجب ۵٧]

مقاله پیشنهادی

قوانینی که بندگان بر اساس آن‎ها مورد محاسبه قرار می­گیرند:

قوانینی که بندگان بر اساس آن‎ها مورد محاسبه قرار می­گیرند: اگر الله تمامی بندگانش را …