گفتن حق ممکن است باعث شود برخی از مردم را از دست بدهی

گفتن حق ممکن است باعث شود برخی از مردم را از دست بدهی، اما  خداوند برایت باقی می‌ماند و کافی است که تنها الله حسابرس انسان باشد.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …