گذشتگان صالح ما شُکر را حافظ می نامیدند

امام ابن قیم رحمه الله می فرماید:

“کانوا یسمون الشکر الحافظ لأنه یحفظ النعم الموجوده والجالب لأنه یجلب النعم المفقوده.”

📚 [عده الصابرین : ۱۲۰]

ترجمه: “گذشتگان صالح ما شُکر را حافظ می نامیدند، چرا که نعمت های موجود را حفظ می نماید؛ و همچنین به آن جلب کننده نیز می گفتند،چرا که نعمت های از دست رفته و نبوده را جلب می کند.”

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …