کودکانمان را به روزه عادت دهیم

یکی از اشتباهات این است که برخی روزه‌داران در آموزش و تمرین عبادت روزه برای کودکان کم‌کاری می‌کنند، به این گمان که آنان مکلف نیستند، در حالی که عادت دادن کودکان به روزه پیش از بلوغ مستحب است یعنی برای آنکه به روزه خو بگیرند به آنان دستور می‌دهیم تا روزه بگیرند، به ویژه اگر توانایی‌اش را داشته باشند چرا که از ربیع بنت معوذ نقل است که گفت: «ما کودکان خود را به روزه وا می‌داشتیم و برایشان با پنبه اسباب بازی می‌ساختیم، هرگاه یکی از آنان برای غذا گریه می‌کرد آن اسباب بازی را به او می‌دادیم تا وقت افطار فرا می‌رسید» (متفق علیه).

مقاله پیشنهادی

فضایل حُسن خُلق:

فضایل حُسن خُلق: شریعت اسلام دلایلی بیان نمود که نشان می­دهد اخلاق نیک، فضایلی بزرگ …