کوتاه ترین قصه دردناک و پند آموز

و هنگامی به جهنم رفت دوستانش را آنجا ندید.
گفت: دوستانم کجا هستند؟!!!

پس به او گفتند: همه دوستانت به خاطر مرگ تو توبه کردند.

بارها و بارها بخوان.

﴿یَا وَیْلَتَىٰ لَیْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیلًا﴾‌
ای وای بر من، ای کاش فلانی را دوست نمی گرفتم.

مقاله پیشنهادی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی، از این قرار است: پایبندی به بیان …