کشتن پناهنده در سرزمین اسلامی

کشتن پناهنده در سرزمین اسلامی

«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَهً بِغَیْرِ حَقِّهَا، لَمْ یَجِدْ رَائِحَهَ الْجَنَّهِ، وَإِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِنْ مَسِیرَهِ خَمْسِ مِائَهِ عَامٍ».[۱]

«هرکس شخص معاهدی (کسی که در سرزمین اسلامی پناهنده شده) را به ناحق بکشد بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد. به طوری که بوی بهشت از مسافت صد سال به مشام می‌رسد».[۱]السلسله الصحیحه (۲۳۵۶).

مقاله پیشنهادی

قول راجح در قبول خبر آحاد

گرچه قبول داریم که احناف و مالکیه این شرایط را فقط برای این گذاشته‌اند تا …