کسی که به پروردگار خود ناسزا گوید از ملحد بدتر است

کسی که به پروردگار خود ناسزا گوید از ملحد بدتر است؛ زیرا ملحد تنها علمِ به وجود آفریدگار را نفی کرده، اما آنکه ناسزا می‌گوید گویا پروردگار را اثبات نموده سپس به او ناسزا گفته است.

 

تغریدات شیخ طریفی

 

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …