کامل کردن دین توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم

پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرموده: «مَا تَرَکتُ شَیئًا مِمَّا أَمَرَکمُ اللَّهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُکمْ بِهِ وَلاَ تَرَکتُ شَیئًا مِمَّا نَهَاکمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَیتُکمْ عَنْهُ

المصدر السنن الکبری للبیهقی الرقم الحدیث : ۱۳۰۶۸_المصدر : السلسله الصحیحه الصفحه أو الرقم: ۴/۴۱۷

هیچ چیز از دستورات خداوند را نگذاشته‌ام مگر اینکه شما را بدان امر کردم، ‌و هیچ نهی الهی را فروگذار نکردم مگر اینکه شما را از آن نهی کردم»

همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید : قَدْ تَرَکتُکمْ عَلَى الْبَیضَاءِ لَیلُهَا کنَهَارِهَا لاَ یزِیغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِک

المصدر : صحیح ابن ماجه الصفحه أو الرقم: ۴۱ _ المصدر : صحیح الجامع الصفحه أو الرقم: ۴۳۶۹

شما را بر روشنی که شب آن همچون روزش است گذاشتم و هر کسی بعد از من، از آن منحرف شود، ‌هلاک می‌شود».

مقاله پیشنهادی

بدترین غذا، غذای دعوتی است که افرادی که به آن حضور می‌یابند از خوردن آن باز داشته می‌شوند

«شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِیمَهِ، یُمْنَعُهَا مَنْ یَأْتِیهَا، وَیُدْعَى إِلَیْهَا مَنْ یَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ یُجِبِ الدَّعْوَهَ، …