چه روزی عید است؟

«هر روزی که در آن، خداوند نافرمانی نشود (گناه روی ندهد) = آن روز عید است..

و هر روزی که مومن در طاعت و عبادت و ذکر و شکر پروردگارش به سر می برد = برای او عید است».

امام حسن بصری رحمه الله
منبع: لطائف المعارف / ص ۴۶۵

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …