چشیدن و مزه نمودن غذا در رمضان

شیخ الإسلام إبن تیمیه رحمه الله گوید:

چشیدن و مزه نمودن غذا بدون ضرورت و نیاز، کراهت دارد ولی روزه را باطل نمیکند. اما در هنگام ضرورت، درحکم غرغره کردن و چرخاندن آب در دهان است(که موجب ابطال روزه نمیگردد).
‏وذوق الطعام یکره لغیر حاجه ؛ لکن لا یفطره ، وأما للحاجه فهو کالمضمضه.

مجموع الفتاوى [٢۶۶/٢۵]

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …