چرا روافض اهل بیت را ترسو و بی ادب می دانند؟

از آنجایی که روافض برای اثبات بطلان عقیده یهودی آنها حاضرند هر کاری از دستشان بر می آید آنجام بدهند و اگر از یک رافضی بپرسی شجاعت حیدر کجا رفته اون موقع که ناموس گرامی آن را سقط جنین کردند در جواب میگویند امر شده بود که ساکت و دست به سینه باشد و بجای اینکه منزلت این صحابی و خلیفه بزرگوار را ببرند بالا آن را خار و ذلیلش کردند و میگویند همسر ایشان را سقط جنین کردند و آن را هماننده شتر مخشوش برای بیعت کشیدند میتوانید به لینک زیر رجوع کنید.

وبعد از این مجلسی کافر مبتدع که معترف به تواتر نقصان وتحریف قرآن هست در کتاب فارسی آن بنام (حق الیقین، المجلسی) یک دروغی به سیده فاطمه میبنده و الفاظ سؤ ادبی از او نقل میکند که فاطمه سیدنا علی را خائن و ماننده جنین در رحم خطاب میکند چون از او دفاع نکرد ……و میگوید
پس حضرت فاطمه بجانب خانه برگردید و حضرت امیر انتظار معاودت او میکشید چون بمنزل شریف قرار گرفت از روى مصلحت خطابهاى شجاعانه درشت با سید اوصیاء نمود که مانند جنین در رحم پرده‌نشین شده و مثل خائنان در خانه گریخته‌اى…ادامه در لینک

حق الیقین مجلسی الرافضی المبتدع ج۱ص۲۰۳
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/10732

گفتم که روافض برای اثبات بطلان عقیده خود حاضرند علی را ترسو و بزدل و خائن خطاب کنند و فاطمه را بی ادب خطاب کند همانطور که بی ادبی سیده فاطمه در کتبشون ثابت شد که کاشف الغطاء المشرک می افزاید.
خطبتها الباهره الطویله التی ألقتها فی المسجد على المهاجرین والانصار وکلماتها مع أمیرالمؤمنین علیه‌السلام بعد رجوعها من المسجد ؛ وکانت ثائره متأثره أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الادب التی لم تخرخ من حضیرتها مدّه عمرها…..

مختصر:هنگامی که فاطمه رضی الله وعنها خطبه طولانی که در مسجد نزد مهاجرین وانصار را فرمودند و گفته های خود درمورد امیرالمومنین علیه السلام را گفت و بعد از اینکه به خانه رجوع کرد و انقدر شدیداً متأثر بود که حتی از حدود ادب گذراند که حتی در طول عمرش همچین چیزی ازش دیده نشده.

نام کتاب : جنّه المأوى نویسنده : محمد حسین کاشف الغطاء جلد : ۱ صفحه : ۱۳۶٫

بله این است دین ساختگی روافض.

مقاله پیشنهادی

حکم روزه گرفتن در روز عاشورا نزد اهل سنت و تشیع چگونه است؟

الحمدلله، ظاهرا در مذهب تشیع روزه گرفتن در روز عاشورا حرام است. ولی در اهل …