پند و حکمت

چند خصلتی که هر انسانی چه مسلمان یا کافر باید از آن برخوردار باشند:

عن میمون بن مهران، قال: «ثلاث المؤمن والکافر فیهن سواء: الأمانه تؤدیها إلى من ائتمنک علیه من مسلم وکافر، وبر الوالدین، والعهد تفی به لمن عاهدت من مسلم أو کافر».

میمون بن مهران رحمه الله فرمود: «سه چیز هستند که مؤمن و کافر در آن همسان هستند: بازگرداندن امانت به کسی که به تو اطمینان کرده حال چه او مسلمان باشد یا کافر، احسان نسبت به والدین، و وفای به عهد با کسی که با تو عهد بسته چه مسلمان باشد یا کافر».

«حلیه الأولیاء » حافظ أبو نعیم اصفهانی.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …