پنج حدیث در باب توبه

{وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعاً…}
«همگی به درگاه الله توبه کنید»  (نور/۳۱)

پنج حدیث در باب توبه

رسول الله
-صل الله علیه وسلم-فرموده اند:
«خداوند شب هنگام آماده پذیرش توبه گناهکاران روز است و روز منتظر توبه گناهکاران شب می ماند تا آنکه خورشید غروب کند» (صحیح مسلم)

رسول الله
-صل الله علیه وسلم-فرموده اند:
«اگر آنقدر خطا کنید که خطاهایتان به خورشید برسد، سپس توبه کنید. خداوند توبه شما را می‌پذیرد»
(رواه ابن ماجه)

رسول الله
-صل الله علیه وسلم-فرموده اند:
«کسی از گناه توبه کند همچون کسی است که اصلاً گناه نکرده است»
(رواه ابن ماجه)

رسول‌الله
-صل الله علیه وسلم-فرموده اند:
«هرکس پیش از طلوع خورشید از مغرب توبه کند، الله توبه‌اش را می‌پذیرد»
(صحیح مسلم)

رسول الله
-صل الله علیه وسلم-فرموده اند:
«شادمانی خداوند نسبت به توبه­ ی بنده‌اش [هنگامی که به درگاه او توبه کند] از شادمانی یکی از شما که شتر گم شده‌اش را در بیابان پیدا کند، بیشتر است».
(رواه احمد)

برادر و خواهر مسلمان!
گشودن در توبه به سوی بندگان از بزرگ ترین نعمت های الهی محسوب می شود و الله متعال آن را چراغی قرار داده است برای دل های شکسته و اشک های خشکیده تا راه خود را به وسیله آن پیدا کنند.
پس بنابراین هرچه زودتر:

{…تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَهً نَصُوحًا…}
«به سوی الله توبه‌ی خالصی نمایید»
(حدید/۸)

مقاله پیشنهادی

به معروف امر کنید و از منکر نهی کنید پیش از آنکه دعا کنید، اما دعایتان اجابت نشود

حضرت عایشه در روایت ابن ماجه از وی گفته است که: «از پیامبر صلی الله علیه …