پاسخ های کوبنده به روافض، دربارۀ ابوبکر صدیق و خانواده او

 

نویسنده: مجاهد دین

در قسمت قبل دروغ ها و تدلیس های این نوادگان صیغه را به شما نشان دادیم که چطور مطالب را قیچی کرده و یا به کتب افرادی رافضی همانند هشام کلبی استناد کردند و جوابی دندان شکن نیز به آنها دادیم.

رافضی خواست که با قیچی کردن سخنان ابن کثیر در البدایه و النهایه،  عبد الله بن جدعان را آدمی بد نشان بدهد اما صاعقه عمری بر فرق سرش فرود آمد و روی سیاهش را نمایان کرد و رسوای خاص و عامش نمود و ثابت کردیم که دروغ گفته و عبد الله بن جدعان آدمی کریم و سخاوتمند بوده که به نیازمندان و فقیران و مسافران بسیار اطعام می داد که حتی در حلف الفضول نیز شرکت داشت، پیمانی که در خانه این مرد شریف از قریش بسته شد.

سپس رافضی خبیث، به کتاب مثالب العرب هشام کلبی که کلبی از کلب های رافضی خبیث است، استناد کرد تا اینگونه نشان بدهد که ابن جدعان اطعام نمی داد، بلکه فاحشه خانه داشت!!! و الحمد لله در این باره نیز چنان جواب دندان شکنی به او دادیم که برای ابد خفه خون گرفت.

و من تحدی میکنم از همه سگان رافضه که بیایند و با نقل و روایت صحیح ثابت کنند که عبد الله بن جدعان اصعام مساکین نمی کرد بلکه فاحشه خانه داشته است.

سپس رافضی ملحد، همین روایت از کذاب هشام کلبی را مدار کل بحث هایش قرار داده و با قیچی و تلبیس کردن و تدلیس بر خوانندگان، تمام اطعام و جود و کرمی که ابن جدعان با مردمان داشته است را تبدیل به فاحشه خانه کرده است!!! یعنی اطعام مساکین را تبدیل به اطعام فاحشه ها کرده است!!! ولی کذاب خبیث، نمی داند که عمر دروغ کوتاه است و بسیار زود تر از آنچه که فکرش را بکند رسوا می شود.

در ادامه مشاهده کنید که این کذاب صیغه زاده چگونه خود را رسوا می کند:

سگان رافضی در کانال ۱۴ ماه، اینگونه پارس می کنند:

ابوقحافه،پدر بزرگ عایشه

او برده ایی بود که در فاحشه خانه عبدالله بن جدعان(رییس قبیله تیم) نوکری می کرد.اسم اصلی اش،عثمان بن عامر هست

شغلش از کنیزانی که در خانه ابن جدعان زنا می دادند هم،حقیرتر بود انصافا.

چون وظیفه اش فقط  این بود که بالای سر کسانی که برای زنا آمده بودند،بایستد و نگذارد مگسی وارد  غذای آنها شود

پول هم بهش نمی دادند بلکه فقط لباسی به او می دادند که آلت تناسلی اش را بپوشاند و لخت نماند.

و از پس مانده غذای زناکاران می خورد تا شکمش سیر بماند همین!

ابن ابی الحدید سنی معتزلی از استادش ابوجعفر اسکافی نقل می کند که:

أن أرباب السیره ذکروا أنه لم یکن ینفق على أبیه شیئا و أنه کان أجیرا لابن جدعان على مائدته یطرد عنها الذبان

سیره شناسان گفته اند ابوبکر هیچ مالی بر پدرش انفاق نمی کرد.و ابن جدعان ابوقحافه را برای غذای مهمانانش اجیر کرده بود که مگس ها را از غذا دور کند

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید سنی معتزلی ج۱۳ ص۲۷۵ طبق شامله

پـــــــــــــاســــــــــــــــخ:

پاسخی دندان شکن به این اولاد متعه بدهیم که دیگر اینگونه افتضاح دروغ گویی و تلبیس نکنند.

رافضی خبیث همانطور که قبلا نیز گفتم، اطعام و خوراک دادن ابن جدعان به فقیران و مستمندان و مسافران را کور شده و نمی بیند، اما با تلبیس ابلیسی خود، این مجالس اطعام را بنا بر کذب هشام الکلبی (سگ رافضی) به مجالس زنا و فحشا تغییر و تبدیل و معنا کرده است.

 

اما ای رافضی خبیث، اول ادعایت را ثابت کن بعد مغلطه بلغور کن، اول ثابت کن که سخن کذاب هشام الکلبی معتبر است، بعد ساختمان خانه عنکبوتی ات را بر روی کذب آن بنا کن. برای اینکه با یک تلنگر ، کل آنچه بر روی کذب هشام الکلبی بنا کردی، ریخت و رسوایی فقط برایت باقی ماند.

سپس باری دیگر به عنوان شاهد دمش را تکان داده و به کتاب ابن ابی الحدید شیعه معتزلی استناد کرده است. ای رافضی نادان، ابن ابی الحدید برای شما حجت است نه برای ما.

ببینید سایت های رافضی در ترجمه ابن ابی الحدید چه می گویند:

http://www.imamreza.net/arb/imamreza.php?id=1400

أنّه کان فی بدایه أمره شیعیّاً غالیاً، ثمّ مال إلى الاعتزال

ترجمه: او در ابتدای امرش شیعی غالی بود سپس به اعتزال مایل شد.
یعنی از چاله در آمد، در چاه افتاد.

و ابن ابی الحدید معتزلی از معتزلی دیگری به نام ابو جعفر اسکافی نقل می کند که در هر حال این اقوال برای معتزلی ها حجت است نه برای اهل سنت.

همچنین از این ابن المتعه خبیث می خواهیم که به ما بگوید از کجای متن ابن ابی الحدید، چنین برداشت کردی که ابوقحافه (پسر عموی ابن جدعان) برده بوده است؟  یعنی ابن جدعانی که آنقدر کریم و جواد بوده که به همه مردم مسکین  و نیازمند و مسافر اطعام میداد و در پیمان حلف الفضول شرکت کرده بود تا هیچ در راه مانده ای مورد ظلم و ستم قرار نگیرد و به آنها کمک کند، آیا چنین شخصی با پسر عموی خود ابو قحافه اینگونه رفتار می کند تا با توجه به کذب قبیح و سیاه همچون رویتان، به خدمتکاری فاحشه ها بپردازد؟؟!! و این در حالی است که ما ثابت کردیم فاحشه خانه اصلا یک کذب محض توسط این ابن المتعه و پدر بزرگش هشام الکلبی می باشد؛ بلکه ابن جدعان سفره جود و کرمش را برای سیر کردن شکم گرسنگان و فقیران و مسافران و نیازمندان باز کرده بود و کذاب بی حیا، با خیانت و تحریف متون، تهمت فاحشه خانه را به ابن جدعان زده است که الحمد لله رسوا شد.

همچنین از کجای متنی که از ابن ابی الحدید شیعه معتزلی آوردی، چنین برداشت کردی که به او پولی نمی دادند که با آن لباس بخرد ؛بلکه تنها به او لباسی می دادند که آلت تناسلی اش را بپوشاند!!!! خداوکیلی کجای متن چنین عبارتی وجود داشت؟؟؟

ای کذاب رافضی، ایــــــــــــــن همه دروغ را چگونه از این متن اختراع کردی؟ حتی شیطان را هم به تعجب انداخته اید و دست شیطان را هم از پشت بسته اید، و شیطان هم باید برای تدریس و آموزش شیطانی ، نزد شما اولاد متعه شاگردی کند.

همچنین از کجای متن ابن ابی الحدید برداشت کردی که اطعام مساکین و فقیرانی که مهمان سفره ابن جدعان می شدند، یعنی آن مهمانان فاحشه بوده اند!!! ای رافضی خبیث، بلکه تو کذاب و بی حیا هستی و خانه ات را بر پایه دروغ های رافضی کذابی دیگر به نام هشام الکلبی بنا کرده ای و اینگونه تلبیس و تلحید در نصوص کرده ای. و الحمد لله باری دیگر رسوا شدی.

پس ای بی حیای خبیث، اگر بچه پدرت هستی، مرد باش و بیا و از دروغ هایت دفاع کن و رسوایی هایت را جواب بده.

و این مگس پرانی را نیز شیعه معتزلی به عنوان تهمتی نقل کرده که برای اهل سنت این تهمت ها هیچ اصل و اساسی ندارد و تنها عشاق خرافات و روافض الحمقی آنها را باور و تصدیق می کنند.

و هر تکی پاتکی دارد، هر کنشی واکنشی… عجله نکنید، من فعلا شبهاتتان را جواب میدهم، اما فردا با همین میزان و ترازویی که خود قرار داده اید، چنان شبهاتی علیه مادران کنیز ائمه تان مطرح کنم که اشک از چشمانتان جاری شود.

مادامی که شما روافض قول هشام الکلبی رافضی را علیه ما حجت می دانید و قول ابن کثیر را قیچی می کنید و از سخنی که ابن ابی الحدید شیعه معتزلی گفته است چندین دروغ از آن بیرون کشیده اید که در هیچ کجای متن او نبوده، پس با همین میزان و روش شما، منتظر شبهاتی باشید که مرگ خود را آرزو کنید.

وجَزَاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِّثْلُهَا ۖ (شوری:۴۰)

ترجمه: « و جزایی بدی, بدیی است همانند آن».

و ادامه دارد

مقاله پیشنهادی

درباره دعای زیارت عاشورا

اگر ریشه وتاریخچه زیارت موسوم به زیارت عاشورا را می دانید آنرا بیان فرمایید؟   …