پاسخ به بعضی از شبهات قبر پرستان (۶)

شبهه:

می گویند: ما چیزی را شریک الله قرار نداده ایم و فقط به صالحین پناه می بریم و چنین عملی هم شرک نیست.

جواب شبهه:

باید دانست که الله تعالی خیلی جدی تر از زنا کردن شرک را تحریم نموده است و شرک مورد بخشش الله تعالی قرار نمی گیرد.

با این وصف باید سؤال نمود شرک چیست؟
حال که آنها درخواست شفاعت از رسول الله صلی الله علیه وسلم را شرک نمی دانند معلوم می گردد نمی دانند شرک چیست و این خود دلیل بر آن است که شرکی را که الله آنقدر از آن به بزرگی یاد می کند را هنوز نفهمیده اند.
چون الله تعالی در مورد آن می فرماید: {إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ} [۲۳][۲۳] (به درستی که شرک گناه بزرگی است).

پس چگونه با وجود پناه بردن به بندگان صالح در حال ممات، خود را از شرک تبرئه می نمایید و در حالیکه نمی دانید آن(منظور از پناه بردن به صالحین) چیست ؟ انسان بعد از تصور کردن چیزی حق دارد در موردش حکم صادر نماید و با این حال حکم صادر کردن شما در مورد برائت خود از شرک در حالیکه آن را نمی دانید، حکم بدون علم است و چنین حکمی مردود می باشد.

و چرا از شرکی که الله تعالی حرام نمودن آن را بزرگتر از قتل نفس و زنا قرار داده و آتش جهنم را بر او واجب نموده و بهشت را بر او حرام کرده است سؤال نمی نمایید؟
آیا گمان می کنید الله تعالی آن را بر بندگانش حرام نموده و بیان ننموده است؟ حاشاه من ذلک.

[۲۳][۲۳] سوره لقمان:۱۳

مقاله پیشنهادی

شبهه مخالفان حدیث و آیه «در کتاب هیچ چیز را فرو نگذاشته‌ایم»

یکی دیگر از شبه‌هایی که مطرح می‌کنند فهم آن‌ها از فرموده‌‌ی خداوند و این آیه …