پاداش سه چیز برای کافر و مسلمان برابر است:

حضرت میمون بن مهران می‌فرماید: پاداش سه چیز برای کافر و مسلمان برابر است:

۱- صله­ی رحم که هم باید کفّار و هم باید مسلمین انجام دهند. ۲- باید با خویشاوندان خوش رفتاری کرد که هم مسلمانان و هم کافران این کار را انجام می‌دهند. ۳- بازگرداندن امانت که کافران و مسلمانان مجبورند در این مورد نیز باهم مساوی باشند([۱]).

[۱]– اخلاق سلف / تألیف عبدالوهاب شعرانی.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …