وقتی بر خانواده‌ات وارد شدی سلام بکن تا برای تو و خانواده‌ات برکت باشد

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اصحاب بزرگوارش را به ادای سلام تشویق می‌فرمود، آنجا که به انس می‌فرماید:

«یا بُنَی إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِکَ فَسَلِّمْ یکُنْ بَرَکَهً عَلَیکَ وَعَلَى أَهْلِ بَیتِکَ».[۱]

«پسرکم، وقتی بر خانواده‌ات وارد شدی سلام بکن تا برای تو و خانواده‌ات برکت باشد».

[۱]– ترمذی، ۲۶۲۲٫ آلبانی در تحقیق آن می‌گوید حسن غریب است.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …