وفاى پیامبرانه

ام المؤمنین خدیجه رضى الله عنها بزرگ بانوى اسلام، نخستین همسر رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم و مادر تمامى فرزندان ایشان غیر از ابراهیم است.

خدیجه رضى الله عنها در تمام سختى ها و فراز و نشیب هاى آغاز اسلام سهیم و پشتوانه محکمى براى رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم بودند.

رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم این جانفشانى و مهر و محبت خدیجه رضى الله عنها را هرگز از یاد نبردند و همیشه از ایشان ذکر خیر مى فرمودند تا جایى که عایشه رضى الله عنها مى گوید:
با این که خدیجه رضى الله عنها را ندیده بودم اما بیشتر از تمام هوو هاى خودم با ایشان غیرت مى ورزیدم،از بس که رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم زیاد از ایشان یاد مى کردند و هرگاه گوسفندى ذبح مى کردند به رسم وفادارى بخشى از گوشت گوسفند را براى دوستان خدیجه مى فرستادند.

آرى به خاطر وفادارى به خدیجه رضى الله عنها،تا آخر عمر مبارکشان حتى دوستان همسرشان را فراموش نفرمودند.

پرورگارا!
پیامبر ما را به مقام محمود نایل بگردان و از همسرانشان راضى باش و برترین جایگاه بهشت را نصیبشان بگردان .

مقاله پیشنهادی

ویژگی های پیامبرمان؛ محمّد صلی الله علیه وسلم

ویژگی های پیامبرمان؛ محمّد صلی الله علیه وسلم پیامبر اسلام دارای صفات منحصر به فرد …