وفات پرسوز و گداز مولانا شلبی نعمانی

سرانجام، این نابغۀ روزگار، شمس العلمای هند، متکلم و سخنور بزرگ آسیای آن زمان، محقق و اندیشمند فرزانه، در روز چهارشنبه بیست و هشتم ماه ذی الحجه سال ۱۳۲۲ هـ قمری دارفانی را وداع گفت و به دیدار حق شتافت.

عفا الله عنه ورحمه وأفاد المسلمین بعلومه

خواجه عزیزی لکنوی، مرثیه‌ای در فراق وی سروده که مطلعش چنین است:

آه سر دفتر ارباب کمال   که ز دفترکدۀ فانی رفت
حاکم محکمۀ علم و حکم   ناظم ملک سخن‌دانی رفت
فاضل و افضل و بی‌مثل نماند   کامل و اکمل و لاثانی رفت

 

یکی دیگر از سخنوران به نام رضاعی وحشت مرثیه‌ای اینچنین سرود:

زین بزم آن مورخ بالغ نظر گذشت   کز رفتنش برفت اثر داستان ما
آن نوبهار گلشن صدق و صفا نماند   شد پایمال جور خزان گلستان ما
صد حیف آن ادیب از میان برفت   وحشت نماند لذت کام و دهان نماند

علامه سید سلیمان ندوی شاگرد باوفایش قطعه ذیل را بر لوح مزارش نوشت:

سعدی عصر و غزالی زمان، خلدون وقت    
    شبلی نعمانی والا گهر عالی سرشت
سیزده صد بود و سی و دو روز پنجمین    
    بیست‌‌وهشت‌ماه‌ذی‌الحجه‌که‌این‌منزل‌بهشت

 

 

 

مقاله پیشنهادی

امام غزالی و حب‌ جاه

در احیاء العلوم عنوانی به نام «بیان سبب کون الجاه محبوباً بالطبع حتی لا یخلو …