وجه تسمیۀ قیامت

وجه تسمیۀ قیامت:

در این زمینه ۴ دیدگاه وجود دارد:

أ ـ به سبب دارا بودن امور مذکور؛

ب ـ به علّت برخاستن مردم از قبرها و رفتن به سوی قیامت؛

ج ـ به سبب برخاستن مردم به پیشگاه پروردگار جهانیان؛

د ـ به علّت ایستادن جبرئیل و فرشتگان دیگر در حالت صف­بسته.[۱]

[۱]– التّذکره، ص ۲۴۶٫

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …