هیچ یک از شما ایمان نیاورده (ایمانش مقبول نیست) تا این که هوا و هوسش تابع آن (دینی) شود که من آورده ام

مسائلى مهم در عقیده:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علیهِ وسلَّمَ قال: لا یُؤمِنُ أحدُکُم حتَّى یکونَ هواهُ تَبَعًا لما جئتُ بهِِ✨

از عبدالله بن عمربن عاص رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: هیچ یک از شما ایمان نیاورده (ایمانش مقبول نیست) تا این که هوا و هوسش تابع آن (دینی) شود که من آورده ام.

المصادر:
الأربعون النوویه الصفحه أو الرقم: ۴۱
جامع العلوم والحکم الصفحه أو الرقم: ۲/۳۹۳
تخریج مشکاه المصابیح الصفحه أو الرقم: ۱/۱۳۱
فتح الباری لابن حجرالصفحه أو الرقم: ۱۳/۳۰۲

مقاله پیشنهادی

انجیل پس از عیسی

انجیل پس از عیسی کتاب مقدّس موجود در نزد مسیحیان، شامل تورات، کتاب­های ملحق به …