هیچگاه از استغفار نمودن خسته نشوید

از امام حسن بصری رحمه الله پرسیدند:
چگونه است که هیچ یک از ما، از پروردگارش، شرم نمی کند؟!
بخاطر گناهانش طلب استغفار می کند اما دوباره به گناه باز می گردد!
سپس دوباره استغفار می کند و دوباره به گناه باز می گردد؟
پاسخ دادند:
شیطان، به دنبال این است که اینگونه بر شما پیروز شود، پس هیچگاه از استغفار نمودن خسته نشوید.
[جامع العلوم والحکم لابن رجب حنبلی ،۳/۴۸۵ ]

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …